Monday, August 24, 2009

受籌結夏

受籌結夏6-8-2009

公元兩千零九年,夏三月。安居會上
中天教主。本師釋迦牟尼佛。受第一籌。
薩迦教主。智者薩班貢噶嘉仟。受第二籌。
鄂巴座主。持律鄂仟貢噶桑波。受第三籌。

如是次第,各比丘先後依腊受籌。
待至沙彌行籌已∶

公元兩千零九年,夏三月。安居會上
護法大黑寶帳怙主。受最後籌。

就是今天,早上集眾布薩,鄂寺開始安居。
結夏嘛!就是夏天咯!安居,就是足不出戶(大界)。
夏季的曼都瓦拉,會嚴重缺水,再加上沒電流供應!
我們回到原始時代了!
以此網志,策勵自己,莫放逸!

具足清淨受此籌,
具足清淨還此籌;
堅固喜捨無缺犯,
一切眾生亦如是。


*所謂受籌,也就是利用籌木來計算人數之意,《四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記》卷4:「以舍羅草,名以為籌,計用從事名,知眾少多欲赴布薩會也。」(CBETA, X41, no. 728, p. 304, b11-12 )。平常籌木會高懸在大殿門外的天花板上,只有在安居開始前,集眾計算安居的僧衆時用。籌木其實就是一種植物的樹枝,再系上五色彩緞。資持記曰:「並五指者,謂中人五指相並,當五寸也。拳一肘者,謂尺八也(舒手則二尺故),然不明物體。今時多以竹木為之。」